รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 15.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1545 ท่าน