อบต.ธาตุ จ.อุบลฯ มีความประสงค์สอบคัดเลือกพนง.ส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2552 เวลา 10.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2018 ท่าน