หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เลื่อนโครงการอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)  9 ก.ค. 2564 270
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง  5 ก.ค. 2564 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 ของ อปท.  28 มิ.ย. 2564 443
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เทศบาลตำบลแม่จัน ประกาศขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  21 มิ.ย. 2564 260
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ  12 พ.ค. 2564 415
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด   1 เม.ย. 2564 573
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V.4) เพื่อการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  12 มี.ค. 2564 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  12 มี.ค. 2564 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัดตาก  17 ก.พ. 2564 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตาก  10 ก.พ. 2564 204
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 387
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551