หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   30 พ.ย. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ส่งเอกสารหลักฐานประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด   30 พ.ย. 2558 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ   30 พ.ย. 2558 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด   30 พ.ย. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   30 พ.ย. 2558 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล   30 พ.ย. 2558 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสิมเหล็ก   27 พ.ย. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด   27 พ.ย. 2558 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   27 พ.ย. 2558 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ็อบต.วังจันทร์ ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างเป็นถนนคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด   27 พ.ย. 2558 149
<< หน้าแรก...     97      98      99      100     (101)     102      103      104      105     ....หน้าสุดท้าย >> 384