หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย   28 มิ.ย. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   27 มิ.ย. 2560 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวฯ   22 มิ.ย. 2560 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.เกาะตะเภา ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ   22 มิ.ย. 2560 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.นาโบสถ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ขนาด ๑ คัน   21 มิ.ย. 2560 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง   20 มิ.ย. 2560 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ส่งประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   20 มิ.ย. 2560 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานผลการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล   16 มิ.ย. 2560 216
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 384