หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า   16 ต.ค. 2558 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับทำการเก็บขยะมูลฝอย   16 ต.ค. 2558 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน   16 ต.ค. 2558 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับทำการเก็บขยะมูลฝอย   16 ต.ค. 2558 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ท้อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน   16 ต.ค. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุ้มผาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด   14 ต.ค. 2558 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน ประชาสัมพันธ์สอบราจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   14 ต.ค. 2558 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว การสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   14 ต.ค. 2558 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการขยะ   14 ต.ค. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุุ้มผาง ประกาศสสอบราคาจ้างก่อสร้าง   14 ต.ค. 2558 122
<< หน้าแรก...     112      113      114      115     (116)     117      118      119      120     ....หน้าสุดท้าย >> 384