หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   14 ต.ค. 2558 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว สอบราคาจ้างเหมารถ-รับส่งนักเรียน   14 ต.ค. 2558 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการขยะในพื้นที่   14 ต.ค. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา   8 ต.ค. 2558 172
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา   8 ต.ค. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน   8 ต.ค. 2558 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์   8 ต.ค. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   8 ต.ค. 2558 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทุนการศึกษาาปริญญาตรี ประจำปี 2016 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี   8 ต.ค. 2558 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ "วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตาก"   6 ต.ค. 2558 205
<< หน้าแรก...     113      114      115      116     (117)     118      119      120      121     ....หน้าสุดท้าย >> 384