หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า สอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้าง   29 ก.ย. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ   29 ก.ย. 2558 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ ชุด   29 ก.ย. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   29 ก.ย. 2558 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๕๘   29 ก.ย. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปิดประมูลให้เช่าโรงฆ่าไก่ โค และโรงต้มปลาทู   29 ก.ย. 2558 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ในชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ สปสช. (ฉบับแก้ไขใหม่) พร้อมต   25 ก.ย. 2558 1106
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ   24 ก.ย. 2558 380
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ส่งประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๕๘   24 ก.ย. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก   24 ก.ย. 2558 157
<< หน้าแรก...     116      117      118      119     (120)     121      122      123      124     ....หน้าสุดท้าย >> 384