หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 ก.ย. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   16 ก.ย. 2558 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย   16 ก.ย. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   16 ก.ย. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๓๒ รายการ   16 ก.ย. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ ศูนย์   16 ก.ย. 2558 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ   16 ก.ย. 2558 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ โครงการ   16 ก.ย. 2558 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   16 ก.ย. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   16 ก.ย. 2558 135
<< หน้าแรก...     120      121      122      123     (124)     125      126      127      128     ....หน้าสุดท้าย >> 384