หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท้องฟ้า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน ๒ ศูนย์   15 ก.ย. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   11 ก.ย. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ จำนวน ๑ ชุด   11 ก.ย. 2558 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเอกสารประมูลจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์   11 ก.ย. 2558 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่่าเพิ่ม๑ใน๙)   10 ก.ย. 2558 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔   10 ก.ย. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกกา ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกป่าตาล ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน    10 ก.ย. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 148
<< หน้าแรก...     122      123      124      125     (126)     127      128      129      130     ....หน้าสุดท้าย >> 384