หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558   11 พ.ค. 2558 228
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2558 การจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล   11 พ.ค. 2558 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 11/2558 การซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน   11 พ.ค. 2558 240
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น   8 พ.ค. 2558 234
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้าางเหมาก่อสรา้ง จำนวน 10 โครงการ   7 พ.ค. 2558 218
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทํศน์ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร   1 พ.ค. 2558 247
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานการเรียนรู้ฯ   1 พ.ค. 2558 274
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ๓ โครงการ   1 พ.ค. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและบำรุงรักษาถนน   1 พ.ค. 2558 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาซื้ออุปกรณ์เคเบิ้ลทีวี ๑๒ รายการ   1 พ.ค. 2558 232
<< หน้าแรก...     139      140      141      142     (143)     144      145      146      147     ....หน้าสุดท้าย >> 384