หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษาสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงผิวถนนฯ    1 พ.ค. 2558 231
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อวัสดุประปา ๒ โครงการ   1 พ.ค. 2558 319
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาดคอนกรีต รวม ๖ โครงการ   1 พ.ค. 2558 224
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พะวอ สอบราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสามหมื่นทุ่ง   1 พ.ค. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม สอบราคาซื้อ/จ้าง ๑๐ โครงการ   1 พ.ค. 2558 240
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   29 เม.ย. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์   29 เม.ย. 2558 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งกำแพงกันน้ำล้น   29 เม.ย. 2558 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ   29 เม.ย. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   29 เม.ย. 2558 144
<< หน้าแรก...     140      141      142      143     (144)     145      146      147      148     ....หน้าสุดท้าย >> 384