หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย   16 เม.ย. 2558 207
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์บ้านแม่จันทะ   16 เม.ย. 2558 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ 2   16 เม.ย. 2558 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์   16 เม.ย. 2558 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวถนน คสล. สายห้วยตาก หมู่ 6   16 เม.ย. 2558 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน   16 เม.ย. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   16 เม.ย. 2558 172
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา   16 เม.ย. 2558 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4โครงการ   16 เม.ย. 2558 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558   10 เม.ย. 2558 212
<< หน้าแรก...     143      144      145      146     (147)     148      149      150      151     ....หน้าสุดท้าย >> 384