หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น   13 มี.ค. 2558 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยสื่อการจัดการเรียนรุ็รูปแบบใหม่   10 มี.ค. 2558 413
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำรูปตัวยู   10 มี.ค. 2558 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม   10 มี.ค. 2558 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก   9 มี.ค. 2558 435
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต่ืน ประกาศสอบราคาจำนวน 7 โครงการ   9 มี.ค. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   9 มี.ค. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   9 มี.ค. 2558 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   9 มี.ค. 2558 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   9 มี.ค. 2558 181
<< หน้าแรก...     145      146      147      148     (149)     150      151      152      153     ....หน้าสุดท้าย >> 384