หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศผลการสอบครุภัณฑ์การแพทย์   9 มี.ค. 2558 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   9 มี.ค. 2558 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย   9 มี.ค. 2558 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจำนวน 6 โครงการ   9 มี.ค. 2558 402
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาโครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   9 มี.ค. 2558 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งดาดคอนกรีต   9 มี.ค. 2558 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่   9 มี.ค. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาสรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม หมู่ 7   9 มี.ค. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างคลองรางรินส่งน้ำ   3 มี.ค. 2558 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   3 มี.ค. 2558 203
<< หน้าแรก...     146      147      148      149     (150)     151      152      153      154     ....หน้าสุดท้าย >> 384