หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   26 ก.พ. 2558 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก   26 ก.พ. 2558 235
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น สอบราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558   24 ก.พ. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ระมาด สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด   24 ก.พ. 2558 220
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน   24 ก.พ. 2558 211
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสาลาที่พักริมทางทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก   24 ก.พ. 2558 243
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ระมาด สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ   24 ก.พ. 2558 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสัก ชะลาด ดิบเก้ง   24 ก.พ. 2558 267
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองมะค่า   24 ก.พ. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน สอบราคาซื้อเรือปั่น จำนวน 5 ลำ   24 ก.พ. 2558 195
<< หน้าแรก...     148      149      150      151     (152)     153      154      155      156     ....หน้าสุดท้าย >> 384