หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างถนน คสล. รวม ๓ โครงการ   10 ก.พ. 2558 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุดอยหินกิ่ว   10 ก.พ. 2558 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบ สอบราคาจ้างรวม ๕ โครงการ   6 ก.พ. 2558 228
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน สอบราคาจ้างทำแผนที่ภาษี    6 ก.พ. 2558 511
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก สอบราคาก่อสร้างส้วม รร.เทศบาล ๔   6 ก.พ. 2558 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    6 ก.พ. 2558 235
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาง Deep Pach และเสริมทางแอสฟัลท์ติก   6 ก.พ. 2558 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างเหมา ๓ โครงการ   6 ก.พ. 2558 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติญประจำปี 2558   6 ก.พ. 2558 448
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งปลาค้าว หมู่ 5 บ้านปากทางเขื่อน   6 ก.พ. 2558 207
<< หน้าแรก...     154      155      156      157     (158)     159      160      161      162     ....หน้าสุดท้าย >> 384