หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ยกเลิกประากศสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเด่นตาล   3 ก.พ. 2558 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา และถนน คสล.   3 ก.พ. 2558 243
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ และซ่อมแซมระบบประปา   3 ก.พ. 2558 264
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.รวม ๔ โครงการ   3 ก.พ. 2558 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. บ้านรวมไทยพัฒนา ม.9   3 ก.พ. 2558 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน สอบราคาจ้างเหมา ๗ โครงการ   3 ก.พ. 2558 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.บ้านท่าปุย   3 ก.พ. 2558 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ติดตามแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ไตรมาสแรก   2 ก.พ. 2558 459
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   2 ก.พ. 2558 353
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษกรณีข้าวมันไก่่   29 ม.ค. 2558 259
<< หน้าแรก...     155      156      157      158     (159)     160      161      162      163     ....หน้าสุดท้าย >> 384