หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    27 เม.ย. 2560 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ   27 เม.ย. 2560 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2   26 เม.ย. 2560 121
ข่าวประชาสัมพันธ์      25 เม.ย. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ โครงการ   25 เม.ย. 2560 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง   24 เม.ย. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านกล้อทอ หมู่ 2   24 เม.ย. 2560 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2560 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ยกเลิกประกาสสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   20 เม.ย. 2560 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำเดือน มีนาคม 2560   20 เม.ย. 2560 86
<< หน้าแรก...     13      14      15      16     (17)     18      19      20      21     ....หน้าสุดท้าย >> 384