หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตากประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาล3   27 ม.ค. 2558 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดงประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปา   27 ม.ค. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตากส่งสำเนาประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.   27 ม.ค. 2558 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (CCIS)   26 ม.ค. 2558 580
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   26 ม.ค. 2558 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม"การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1"    26 ม.ค. 2558 240
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ   23 ม.ค. 2558 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   22 ม.ค. 2558 257
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 2   22 ม.ค. 2558 338
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   22 ม.ค. 2558 231
<< หน้าแรก...     158      159      160      161     (162)     163      164      165      166     ....หน้าสุดท้าย >> 384