หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชน   15 ม.ค. 2558 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่คาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน   15 ม.ค. 2558 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ประกาสสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง   15 ม.ค. 2558 368
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสรา้งคลองรางรินส่งน้ำ   15 ม.ค. 2558 213
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปี 2558   15 ม.ค. 2558 262
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักตามโครงการฯ   14 ม.ค. 2558 260
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเพิ่มทักษะกาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 207
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 220
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 273
<< หน้าแรก...     161      162      163      164     (165)     166      167      168      169     ....หน้าสุดท้าย >> 384