หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   20 มี.ค. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด   20 มี.ค. 2560 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีต   20 มี.ค. 2560 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงครัววัดวังหวาย หมู่ 7   15 มี.ค. 2560 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกวดราคาจ้างซื้อรถบรรรทุก(ดีเซล)   13 มี.ค. 2560 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด   13 มี.ค. 2560 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   13 มี.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประชาสัมพันธ์ประกาสราคากลางงานก่อสร้างโรงครัววัดวังหวาย หมู่ที่ 7   10 มี.ค. 2560 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการศูนย์สุขภาพชุมชน ต.สมอโคน หมู่ที 3   8 มี.ค. 2560 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   6 มี.ค. 2560 116
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 384