หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 ชุด (1 ชุด มี 7 รายการ)   14 ธ.ค. 2559 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   14 ธ.ค. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภํณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ   13 ธ.ค. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านต้อคี   13 ธ.ค. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ.1-0010   7 ธ.ค. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ.1-0008   7 ธ.ค. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. หมู่ 5 ตำบลหนองบัวเหนือฯ   7 ธ.ค. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ ฯ   7 ธ.ค. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหินโค้วฯ   7 ธ.ค. 2559 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาไหลฯ   7 ธ.ค. 2559 112
<< หน้าแรก...     25      26      27      28     (29)     30      31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 384