หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนน สายทาง บ้านตะเคียนด้วน-บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า   1 ธ.ค. 2559 244
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   1 ธ.ค. 2559 220
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังหวาย-บ้านยางโอ่งน้ำ   1 ธ.ค. 2559 252
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบานน้ำ สายทางบ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   1 ธ.ค. 2559 179
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ   1 ธ.ค. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน สายทางบ้านวังหวาย-บ้านสามเงา อำเภอสามเงา   1 ธ.ค. 2559 175
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมผิวทาง สายทาง บ้านวังหวาย-บ้านสามเงา อำเภอสามเงา   1 ธ.ค. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน สายทางบ้านลานขบวาว-บ้านเด่นมะขาม   1 ธ.ค. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน   25 พ.ย. 2559 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาแลถนนของ อปท. (ระบบ e-Report)   25 พ.ย. 2559 303
<< หน้าแรก...     28      29      30      31     (32)     33      34      35      36     ....หน้าสุดท้าย >> 384