หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล. บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล. บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาเทนนิส อบจ.ตาก   15 พ.ย. 2559 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์เคลือบด้วยสารอคลิลิกพร้อมตีเส้นสนามฯ   15 พ.ย. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่่อสร้างลาน คสล. สำหรับเป็นที่จอดรถภายในสนามกีฬา จำนวน 3 แห่ง   15 พ.ย. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. บ้านแม่ตาวสันแป๋-บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 อ.พบพระ   15 พ.ย. 2559 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร" วิธีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาการจัดทำฎีกา การเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน และกรณีศึกษาข้อบกพร่องของ ศพด. สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"   15 พ.ย. 2559 311
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   14 พ.ย. 2559 151
<< หน้าแรก...     31      32      33      34     (35)     36      37      38      39     ....หน้าสุดท้าย >> 384