หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   19 มี.ค. 2552 973
โอนย้าย/รับสมัคร   การับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   19 มี.ค. 2552 968
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เทศบาลเมืองตาก   18 มี.ค. 2552 1648
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชี้แจงความล่าช้าของการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้   11 มี.ค. 2552 1067
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสัมนาการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552   4 มี.ค. 2552 968
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบคณะฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552   3 มี.ค. 2552 1675
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 ก.พ. 2552 1078
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงนามโอนภารกิจด้านการศึกษา   26 ก.พ. 2552 978
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)   26 ก.พ. 2552 1047
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   25 ก.พ. 2552 1047
<< หน้าแรก...     379      380      381      382     (383)     384