หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   6 ต.ค. 2559 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท้องฟ้า ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,8,9   3 ต.ค. 2559 222
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล (ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาล ซอย7)   30 ก.ย. 2559 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประมูลจ้าง การจัดฉาก แสง เสียง พิธีเปิดและวิธีปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙   29 ก.ย. 2559 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560   28 ก.ย. 2559 548
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล การจัดทำชี้วัดฯ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง"   28 ก.ย. 2559 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"   28 ก.ย. 2559 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)   22 ก.ย. 2559 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๙ แห่ง   22 ก.ย. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การกำหนดราคากลางเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดารเป็นเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง โยวิธีตกลงราคา   21 ก.ย. 2559 165
<< หน้าแรก...     37      38      39      40     (41)     42      43      44      45     ....หน้าสุดท้าย >> 384