หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด   21 ก.ย. 2559 172
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   21 ก.ย. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสันแกลลอน หมู่ 2   19 ก.ย. 2559 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ระมาด หมู่ 4   19 ก.ย. 2559 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน   19 ก.ย. 2559 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล. และขุดลอกลำห้วยวาเล่ย์ (ครั้งที่ 3)   19 ก.ย. 2559 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนควบคุมผลิตรายการโครงการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา   19 ก.ย. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 โครงการ   16 ก.ย. 2559 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ   15 ก.ย. 2559 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   15 ก.ย. 2559 197
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 384