หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วาเล่ย์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   8 ก.ย. 2559 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   8 ก.ย. 2559 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ และอุปกรณ์ดำเนินการฆ่าสัตว์   7 ก.ย. 2559 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภํณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง   7 ก.ย. 2559 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   5 ก.ย. 2559 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมารวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย   5 ก.ย. 2559 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน แจ้งยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน   5 ก.ย. 2559 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   5 ก.ย. 2559 195
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13   30 ส.ค. 2559 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   30 ส.ค. 2559 229
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 384