หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ณ วันที่ 23 ส.ค.2559   23 ส.ค. 2559 334
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3   22 ส.ค. 2559 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   22 ส.ค. 2559 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุ้มผาง ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   22 ส.ค. 2559 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาลเหมาโครงการก่อสร้างการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต   18 ส.ค. 2559 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   17 ส.ค. 2559 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก   17 ส.ค. 2559 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วาเล่ย์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ   16 ส.ค. 2559 228
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   16 ส.ค. 2559 211
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   16 ส.ค. 2559 214
<< หน้าแรก...     42      43      44      45     (46)     47      48      49      50     ....หน้าสุดท้าย >> 384