หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร   23 มิ.ย. 2559 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างขุดขยายสระเก็บกักน้ำ อำเภอสามเงา   23 มิ.ย. 2559 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน แจ้งยกเลิกประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   23 มิ.ย. 2559 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ   23 มิ.ย. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ   23 มิ.ย. 2559 103
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55      56      57      58     ....หน้าสุดท้าย >> 384