หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง เข้าบ้านน้ำดิบ อำเภอเมือง   23 มิ.ย. 2559 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   23 มิ.ย. 2559 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านลานขวาง-บ้านเด่นมะขาม อำเภอเมือง   23 มิ.ย. 2559 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว    22 มิ.ย. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างขุดขยายสระเก็บกักน้ำ   22 มิ.ย. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนผิวลาดยาง สายทาง บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ อำเภอพบพระ   22 มิ.ย. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง สายทาง บ้านคีรีน้อย-บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ   22 มิ.ย. 2559 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์และการจัดทำเอกสารการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559   17 มิ.ย. 2559 216
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายภาพการกำจัดขยะของ อปท.    16 มิ.ย. 2559 372
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านห้วยม่วง-บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 139
<< หน้าแรก...     52      53      54      55     (56)     57      58      59      60     ....หน้าสุดท้าย >> 384