หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง ืบ้านแม่กึ๊ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านท่อาจ อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านคลองพยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก    15 มิ.ย. 2559 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านตะเคียนด้วน-บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า   15 มิ.ย. 2559 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตและขุดลอกลำห้วยวาเลย์   15 มิ.ย. 2559 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บกักน้ำหนองน้อย ตำบลหนองหลวง   15 มิ.ย. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านพุสะแก ตำบลวังหิน   15 มิ.ย. 2559 138
<< หน้าแรก...     54      55      56      57     (58)     59      60      61      62     ....หน้าสุดท้าย >> 384