หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระโดน   14 มิ.ย. 2559 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัว   14 มิ.ย. 2559 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำหนองน้อย   14 มิ.ย. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านห้วยกระโหลก-บ้านแม่กึ๊ดใหม่ อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ละเมา-บ้านป้านสาง อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านแม่กึ๊ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้าน บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 89
<< หน้าแรก...     57      58      59      60     (61)     62      63      64      65     ....หน้าสุดท้าย >> 384