หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาสสอบราคาจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ ตำบล วังหมัน อำเภอสามเงา   6 มิ.ย. 2559 245
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั่วและขยายถนนเข้า-ออก   6 มิ.ย. 2559 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   6 มิ.ย. 2559 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   6 มิ.ย. 2559 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   6 มิ.ย. 2559 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา   6 มิ.ย. 2559 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาสยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน   2 มิ.ย. 2559 215
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศและเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   2 มิ.ย. 2559 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 มิ.ย. 2559 231
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง    1 มิ.ย. 2559 211
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 384