หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นกักน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง   16 พ.ค. 2559 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศปรับปรุงโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   16 พ.ค. 2559 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๔   16 พ.ค. 2559 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   16 พ.ค. 2559 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016)   12 พ.ค. 2559 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วืเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (แทนตำแหน่งว่าง)   10 พ.ค. 2559 326
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน   10 พ.ค. 2559 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสายลวด ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   10 พ.ค. 2559 271
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน   4 พ.ค. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล   4 พ.ค. 2559 191
<< หน้าแรก...     63      64      65      66     (67)     68      69      70      71     ....หน้าสุดท้าย >> 384