หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีต   30 มี.ค. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   30 มี.ค. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก   30 มี.ค. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   30 มี.ค. 2559 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ ๕ อำเภอชายแดน   24 มี.ค. 2559 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   24 มี.ค. 2559 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด   22 มี.ค. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาสสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาด   22 มี.ค. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดและก่อสร้างห้องน้ำ   22 มี.ค. 2559 134
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)     75      76      77      78     ....หน้าสุดท้าย >> 384