หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรี ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านสามเงาหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านป่่ายางเหนือ   12 ก.พ. 2559 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรี ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า   12 ก.พ. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ หลัง   12 ก.พ. 2559 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน ๑ หลัง   12 ก.พ. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   12 ก.พ. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   12 ก.พ. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   8 ก.พ. 2559 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   8 ก.พ. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน   8 ก.พ. 2559 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟิตเเนสและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมอุปกรณ์   8 ก.พ. 2559 126
<< หน้าแรก...     83      84      85      86     (87)     88      89      90      91     ....หน้าสุดท้าย >> 384