หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด   5 ก.พ. 2559 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุทีชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๑๑ รายการ   5 ก.พ. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ดป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   5 ก.พ. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   5 ก.พ. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.พ. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.พ. 2559 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แมาสอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ   3 ก.พ. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต   2 ก.พ. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ   2 ก.พ. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   2 ก.พ. 2559 134
<< หน้าแรก...     84      85      86      87     (88)     89      90      91      92     ....หน้าสุดท้าย >> 384