หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตาวสันแป่-บ้านห้วยม่วง   16 ธ.ค. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงนน บ้านแม่จะเราสองแคว-บ้านสันป่าไร   16 ธ.ค. 2558 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโรงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้านต้นผึ้ง-บ้าตีนธาตุ   16 ธ.ค. 2558 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้าแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม   16 ธ.ค. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านคีรีน้อย-บ้านทรัพย์อนันต์   16 ธ.ค. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยกระโหลก-บ้านแม่กึ๊ดใหม่   16 ธ.ค. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง เขตสุขาภิบาล-บ้านค้างภิบาล   16 ธ.ค. 2558 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กึ๊ดสามท่า-บ้านสันป่าไร   16 ธ.ค. 2558 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างปรับปรุงโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   16 ธ.ค. 2558 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านตะเป่อพู ตำบล โมโกร   16 ธ.ค. 2558 164
<< หน้าแรก...     95      96      97      98     (99)     100      101      102      103     ....หน้าสุดท้าย >> 384