หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เลื่อนโครงการอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)  9 ก.ค. 2564 270
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง  5 ก.ค. 2564 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 ของ อปท.  28 มิ.ย. 2564 443
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด   1 เม.ย. 2564 573
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V.4) เพื่อการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  12 มี.ค. 2564 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  12 มี.ค. 2564 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัดตาก  17 ก.พ. 2564 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตาก  10 ก.พ. 2564 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส สถจ.ตาก ใสสะอาด 2564  15 ม.ค. 2564 315
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัว  30 ธ.ค. 2563 446
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 80
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551