หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   26 ม.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   26 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)   26 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   26 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   26 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   26 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   26 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประการศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   26 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   26 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ2561-2565)   26 ม.ค. 2565 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,927
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551