หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562 และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๖ /๒๕๖๓   17 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๕ /๒๕๖๓   17 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562    17 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓   16 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1   16 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   โครงการชาววาเล่ย์ร่วมใจร่วมคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563    16 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ต้าน      16 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่องไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้และมาตรการ บริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓   16 ม.ค. 2563 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 690
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551