หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   8 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการอบรมให้ความรู้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   8 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ)ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   8 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม   8 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563   8 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563   8 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   นำน้ำดื่มวอเลคนพิการมอบให้ จุดตรวจคัดกรองตามมาตราการป้องกันและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   7 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563   7 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ข่าประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563   7 เม.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 747
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551