หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย   20 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กาษา   Local Performance Assessment(LPA) ประจำปี ๒๕๖๕   20 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   มอบประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตร ฝึกยกระดับฝีมือตัดเย็บผ้าท้องถิ่นและประดิษฐ์ผีเสื้อร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565   20 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โป่งแดง   ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว   20 พ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ลานกีฬาตำบลแม่ท้อ   20 พ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   เรื่องขอความร่วมเมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕   20 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2565   20 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   ประชาสัมพันธ์แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 6)   20 พ.ค. 2565 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,313
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551