หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   พิธีตรวจป่าและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2562   10 มิ.ย. 2562 19
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลวังเจ้าจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ   10 มิ.ย. 2562 19
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ตลาดสดพุทธไพบูรย์   10 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   10 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   มอบทรายอะเบทจำนวน 7 ถัง   10 มิ.ย. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะวอ   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒   10 มิ.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล (ซอยนางเมย หมู่ที่ ๑) เสนอราคาภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น   10 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ   10 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง   10 มิ.ย. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบาลน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู๋ที่ ๗ (ซอยนายสมพร ใจหล้า)เสนอราคาภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น   10 มิ.ย. 2562 13
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 2136