หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2 พ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ปลอดภัย   2 พ.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท้ายหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย-บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2 พ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน”   2 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง วารสารสรุปงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สระเก็บน้ำบ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   2 พ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   2 พ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมพื้นที่่ทำการเกษตรช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ค. 2562 16
<< หน้าแรก...     13      14      15      16     (17)     18      19      20      21     ....หน้าสุดท้าย >> 2097