หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พะวอ   อบต.พะวอ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.วัดสว่างอารมณ์   20 มี.ค. 2556 553
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   (อบต.หนองบัวเหนือ) ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน หมู่ ๒ บ้านเด่น   20 มี.ค. 2556 371
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   19 มี.ค. 2556 1388
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   (ทต.แม่ตาว) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2556 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   19 มี.ค. 2556 389
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   (ทม.ตาก) ประกาดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย   19 มี.ค. 2556 509
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   (อบต.แม่อุสุ) ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    19 มี.ค. 2556 403
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   (ทน.แม่สอด) ประกาสสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 4/2556 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ   19 มี.ค. 2556 395
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ประกาศสอบราคา( อบต.ยกกระบัตร)   19 มี.ค. 2556 474
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มันาคม ๒๕๕๖   19 มี.ค. 2556 367
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตากออก   อบต.ตากออก เปิดสอบราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   19 มี.ค. 2556 474
<< หน้าแรก...     1844      1845      1846      1847     (1848)     1849      1850      1851      1852     ....หน้าสุดท้าย >> 2101