หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พะวอ   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ 2556   15 ก.พ. 2556 1470
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 4 ก.พ. 2556   15 ก.พ. 2556 409
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2556   13 ก.พ. 2556 355
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่จะเรา    12 ก.พ. 2556 492
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ 3   12 ก.พ. 2556 347
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารเทศบาล ๗)   12 ก.พ. 2556 559
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ขอเชิญเข้าีร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ที่ ตก 0023.3/ว2442 ลว.12 ก.พ.2556)   12 ก.พ. 2556 315
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าสองยาง   อบต.ท่าสองยางร่วมกับ นักศึกษาคณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยานเรศวร ทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   11 ก.พ. 2556 356
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท   11 ก.พ. 2556 565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑   11 ก.พ. 2556 405
<< หน้าแรก...     1853      1854      1855      1856     (1857)     1858      1859      1860      1861     ....หน้าสุดท้าย >> 2101