หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า รุ่นที่ 2 / 2562 ภายใต้กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   21 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   21 มิ.ย. 2562 14
กิจการสภา อบต.แม่กาษา   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561   21 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   โครงการปลูกต้นไม้ หมู่บ้านบ้านใหม่สามยอดดอย หมู่ที่ 14   21 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   21 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   21 มิ.ย. 2562 16
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการองค์กร Happy ทำความดีด้วยหัวใจ”   21 มิ.ย. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค ตำบลแม่ตาว ประจำปี 2562”   21 มิ.ย. 2562 13
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทีมผู้ดูแลCG ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงพร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่   21 มิ.ย. 2562 13
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 บ้านท่าไม้แดง   21 มิ.ย. 2562 16
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 2175