หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงทอง   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรึม   ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบ้านตาก   28 มิ.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   28 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   28 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑   28 มิ.ย. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยกกระบัตร   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   กิจกรรมพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย หมู่ที่ 1 บ้านป่ามะม่วง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   28 มิ.ย. 2562 9
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังจันทร์   แผนกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 22
<< หน้าแรก...     20      21      22      23     (24)     25      26      27      28     ....หน้าสุดท้าย >> 2208