หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   กองสวัสดิการสังคม ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ กรณีประสบปัญหาทางสังคม   19 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่   19 มิ.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแคบ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใสพร้อมปรับปรุงระบบประปา (รายละเอียดตามปริมาณงา่นและแบบแปลนที่กองช่าง อบต.ช่องแคบกำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ   19 มิ.ย. 2562 17
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   19 มิ.ย. 2562 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด สภาเด็กและเยาวชนตำบลท้องฟ้า ประจำปี 2562   19 มิ.ย. 2562 10
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\"   19 มิ.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 3702 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงออกและประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   19 มิ.ย. 2562 21
<< หน้าแรก...     21      22      23      24     (25)     26      27      28      29     ....หน้าสุดท้าย >> 2172